Kocayı Başka Kadınlardan Ayırma Büyüsü

Her kim ki kişileri ayırma dileğini dilese elinin şehadet parmağını başının üzerine koysun. .. kere okur ise Hak için; eğer nazar için okursa ..kere; sihir iptali için okursa .. kere okusun. Eğer büyü için okursa .. kere okusun

Ayeti Celile şudur: Enam suresi, ayet 13;

Bismillâhirrahmânirrahîm, velehû masağna filleyli venneharı vehuvessemiul alîm.